Recent comments


รู้กันหรือยัง “กฏหมายไทย” การจ้าง “ฆ่าคน” จะได้รับโทษอย่างไร?


เปิดประมวลกฎหมายอาญาของไทยดูแล้ว  เป็นอย่างนั้นจริงๆครับการจ้างผู้อื่นให้ไปฆ่าคนนั้น ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่องนี้ไว้โดยตรงแต่มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๘๔ ว่า“ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด  ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ…”ส่วนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นมีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๒๘๘ “ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา ๒๘๙  บัญญัติว่า“ผู้ใด (๔) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนต้องระวางโทษ ประหารชีวิต”อธิบายกฎหมายสามมาตรานี้ได้ดังนี้ครับมาตรา ๘๔ หมายความว่าผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานใดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้เป็นตัวการในการกระทำผิดฐานนั้นสำหรับมาตรา ๒๘๘ นั้นก็เป็นมาตราหลักของความผิดฐานฆ่าคน ก็มีโทษตามที่บัญญัติไว้คือประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

Advertisement


ส่วนมาตรา ๒๘๙ นั้นเป็นบทหนักของมาตรา๒๘๘คือมาตรา๒๘๙ บัญญัติถึงลักษณะการฆ่าคนไว้แปดอนุมาตรา ซึ่งขอยกมาให้ดูเพียงอนุมาตราเดียวคือ(๔)ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนระวางโทษในมาตรา ๒๘๙นี้มีเพียงสถานเดียวคือ ประหารชีวิตถึงตรงนี้คงเข้าใจได้แล้วนะครับว่า การจ้างฆ่าคน  ถ้าผู้ถูกจ้างทำสำเร็จ ทำไมผู้จ้างถึงไม่มีโทษจำคุกก็เพราะการฆ่าผู้อื่นในลักษณะนี้ต้องเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเสมอโทษจึงไม่มีจำคุก มีแต่ประหารชีวิตลูกเดียว

ใครจะจ้างใครไปฆ่าใคร  ก็โปรดทราบไว้ด้วย  ไม่ใช่เกลียดใครก็คิดเอาง่ายๆว่ายอมเสียเงินสักแสน สองแสน จ้างมือปืน ก็จบ  ไม่จบนะครับเรื่องยาวมาก
รู้กันหรือยัง “กฏหมายไทย” การจ้าง “ฆ่าคน” จะได้รับโทษอย่างไร? รู้กันหรือยัง “กฏหมายไทย” การจ้าง “ฆ่าคน” จะได้รับโทษอย่างไร? Reviewed by บำรุง สมอง on 00:18:00 Rating: 5

Comments