Recent comments


อ่านด่วน!! รู้เท่าทัน...กลเม็ดการโกงของ"ผู้รับเหมาก่อสร้าง" ที่มักใช้หลอกเราบ่อยๆ


หากใครกำลังคิดจะสร้างบ้าน มีสุดยอดวิธีรู้เท่าทันผู้รับเหมาก่อสร้างมาฝาก ลองอ่านดูนะคะมีประโยชน์มากจริงๆ เพราะไม่งั้นคุณอาจจะเสียทั้งเงินทั้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

Advertisement


รวมสุดยอดวิธีรู้เท่าทันผู้รับเหมาก่อสร้าง
1.ในเรื่องของการสัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการเกิดกรณีต่างๆที่ไม่คาดคิด

2.ควรแบ่งจ่ายให้เงินแก่ผู้รับเหมาเป็นงวดๆไป เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้สำเร็จโดยเร็ว

3.ทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ราคา แบรนด์สินค้าให้ถูกต้องตามแบบ

4.อาจจ่ายเงินมัดจำเพียง10%ก่อน เพื่อดูความชำนาญของผู้รับเหมา

5.ถ้าผู้รับเหมาขอเบิกเงินล่วงหน้า อ้างว่าเงินไม่พอด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่ควรนำมาใส่ใจเพราะตอนที่ประเมินงาน ผู้รับเหมาต้องมีความพร้อมอยู่แล้ว

Advertisement


6.จัดทำแผนจ่ายเงินที่ชัดเจนรอบคอบว่างานผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว

7.ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องสุ่มเวลาตรวจเช็คงานทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา ไม่ตรงตามแบบหรือวัสดุไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้

8. เลือกผู้รับเหมาจากผลงานที่เห็นชัดเจนจากสิ่งปลูกสร้าง ไม่ใช่จากกระดาษแผ่นเดียวที่บอกว่าเคยผ่านโครงการเหล่านั้นมาแล้ว
อ่านด่วน!! รู้เท่าทัน...กลเม็ดการโกงของ"ผู้รับเหมาก่อสร้าง" ที่มักใช้หลอกเราบ่อยๆ อ่านด่วน!! รู้เท่าทัน...กลเม็ดการโกงของ"ผู้รับเหมาก่อสร้าง" ที่มักใช้หลอกเราบ่อยๆ Reviewed by บำรุง สมอง on 20:19:00 Rating: 5

Comments