Recent comments


คนไทยเลือดขึ้นหน้า “รายการออสซี่” เอาเรื่องคนไทยเสียใจมาล้อเล่น พวกจิตใจหยาบ…ถึงจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ!! (ชมคลิป)


รายการ Have You Been Paying Attention #HYBPA ในออสเตรเลีย เอาหัวข้อผู้หญิงไทยร้องไห้เสียใจกับการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาล้อเล่น แล้วมีการหัวเราะใส่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนทำให้ชาวโซเชียลหลายคนที่เห็น ต่างต่อว่าในความไร้จิตสำนึกของรายการ เป็นคุณจะคิดว่ายังไง?

Advertisement

คนไทยเลือดขึ้นหน้า “รายการออสซี่” เอาเรื่องคนไทยเสียใจมาล้อเล่น พวกจิตใจหยาบ…ถึงจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ!! (ชมคลิป) คนไทยเลือดขึ้นหน้า “รายการออสซี่” เอาเรื่องคนไทยเสียใจมาล้อเล่น พวกจิตใจหยาบ…ถึงจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ!! (ชมคลิป) Reviewed by บำรุง สมอง on 15:40:00 Rating: 5

Comments