Recent comments


ปลาบปลื้ม!! ทุ่มเงิน 8 ล้านบูรณะปราสาทครบุรี แทบไม่อยากเชื่อขุดๆไปเจอวัตถุโบราณ 800 ปี


เมื่อวันที่ 21 ส.ค. นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ลงพื้นที่สำรวจปราสาทครบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ภายหลังจากที่ทางกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,180,000 บาท เพื่อให้ทางสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ส่งช่างบูรณะเข้ามาดำเนินการบูรณะซ่อมแซม ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558

โดยทางช่างผู้บูรณะได้รื้อเอาชิ้นส่วนต่างๆ ของตัวปราสาทและบริเวณส่วนโดยรอบออกมาก่อนทั้งหมด เพื่อซ่อมแซมส่วนที่พังเสียหาย พร้อมได้เทฐานรากของตัวปราสาทและองค์ประกอบรากฐานใหม่ เพื่อให้ตัวปราสาทมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น

Advertisement


จากนั้นทางช่างจะเริ่มนำชิ้นส่วนที่รื้อออกมาและซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับเข้าไปประกอบกลับคืนตามลำดับอย่างละเอียด จนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสภาพของปราสาทที่บูรณะเสร็จสิ้นแล้วนั้นมีความสมบูรณ์และดูสวยงามสง่า กว่าเดิมอย่างมากนายสมชาติ เปิดเผยว่า ทุกคนในพื้นที่มีความปลาบปลื้มและดีใจอย่างมากที่ปราสาทครบุรี ซึ่งถือเป็นโบราณสถานสัญลักษณ์ของอำเภอครบุรี ถูกบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้ง เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างคึกคัก เพราะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม โดยทางเทศบาลตำบลครบุรีใต้จะร่วมมือกับชาวบ้าน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและความสะอาดด้านต่างๆ ไว้รอรองรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเข้ามาศึกษาประวัติความเป็นไปเป็นมา และสัมผัสกับความสวยงามของปราสาทแห่งนี้อย่างเต็มที่

Advertisement


สำหรับปราสาทครบุรีนั้น ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านครบุรี นครธรรมโฆสิต วิทยาคาร ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศ ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นกษัตริย์มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรเขมร ระหว่างปี พ.ศ.1,724-1,753 อายุรวมกว่า 800 ปีแล้ว ถือเป็นโรงพยาบาลในสมัยโบราณหรือที่เรียกว่า อโรคยศาลา ใช้เป็นสถานที่รักษาบำบัดผู้ป่วย ที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญตามเมืองต่างๆ ในสมัยนั้น


ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการทำการบูรณะซ่อมแซมตัวปราสาทครบุรีนั้น ได้ขุดค้นพบวัตถุโบราณที่สำคัญ ซึ่งถูกดินทับถมและไม่เคยเห็นปรากฏอยู่ภายในตัวปราสาทแล้วหลายชิ้น ในจำนวนนั้นมีพระโพธิสัตว์วัชรปราณีทรงครุฑ สร้างขึ้นพร้อมๆ กลับตัวปราสาทครบุรี ในช่วงยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรตที่ 18 อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี โดยทางสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปลาบปลื้ม!! ทุ่มเงิน 8 ล้านบูรณะปราสาทครบุรี แทบไม่อยากเชื่อขุดๆไปเจอวัตถุโบราณ 800 ปี ปลาบปลื้ม!! ทุ่มเงิน 8 ล้านบูรณะปราสาทครบุรี แทบไม่อยากเชื่อขุดๆไปเจอวัตถุโบราณ 800 ปี Reviewed by บำรุง สมอง on 10:53:00 Rating: 5

Comments