Recent comments


สุดยอด! "7 สมุนไพร" ลดความอ้วน ในพระคัมภีร์แพทย์แผนไทย


สมุนไพรลดความอ้วนในพระคัมภีร์แพทย์แผนไทย เล่มนี้ชื่อว่า "พระคัมภีร์วรโยคสาร" มีตอนหนึ่งในพระคัมภีร์เล่มนี้ที่กล่าวถึงลักษณะของร่างกาย (เทหะลักษณะ) 3 ประการ คือ...

1. กิสเทหะ คือลักษณะผอม คำว่า กิส แปลว่า ผอม บาง
2. ถุละเทหะ คือลักษณะอ้วน คำว่า ถุละ แปลว่า ไม่ดี ก็ได้ พูดง่ายๆ ว่า ความอ้วนเป็นลักษณะที่ไม่ดี
3. มัชฌิมเทหะ คือลักษณะปานกลาง ไม่อ้วน ไม่ผอม

ดังที่กล่าวแล้วว่า ตำราแพทย์แผนไทยถือว่าความอ้วนเป็นลักษณะที่ไม่ดี และเป็นโรคอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ดังพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “คนอ้วนพึงกระทำให้ผอม”

Advertisement


ประกอบด้วยสมุนไพรแห้ง 7 ชนิด ได้แก่
1. สมอไทย 1 ส่วน
2. สมอพิเภก 1 ส่วน
3. มะขามป้อม 1 ส่วน
4. แก่นประดู่ 3 ส่วน
5. เจตมูลเพลิงแดง 3 ส่วน
6. แก่นขี้เหล็ก 3 ส่วน
7. ขมิ้นชัน 3 ส่วน

วิธีปรุง นำสมุนไพรทั้งหมดใส่น้ำพอท่วมยา ต้มน้ำ 3 ส่วน เอา 1 ส่วน
วิธีรับประทาน ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ แทรกน้ำผึ้งเล็กน้อย กินวันละ 4 เวลา ก่อนอาหารและก่อนนอน รับประทานยาตำรับนี้ประมาณ 1 เดือน ท่านว่าจะทำให้ “กายอ้วนกลับผอมเป็นปกติดีแล” และมิใช่ทำให้ผอมแห้งแรงน้อยแต่ “มีคุณมากเกิดกำลังดังช้างสาร”

อ้างอิง...นันทวดี น้อยนิติ - พระคัมภีร์แพทย์แผนไทย คัมภีร์วรโยคสาร
สุดยอด! "7 สมุนไพร" ลดความอ้วน ในพระคัมภีร์แพทย์แผนไทย สุดยอด! "7 สมุนไพร" ลดความอ้วน ในพระคัมภีร์แพทย์แผนไทย Reviewed by บำรุง สมอง on 15:03:00 Rating: 5

Comments