Recent comments


รวยได้ง่ายๆ!! วิธีการทำให้มะนาวออกผลนอกฤดู ได้ราคาดี


ปกติมะนาวจะออกดอกเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผลจะแก่ประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้มะนาวจะขายได้ราคาถูก แต่ถ้าผลแก่ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งเป็นระยะที่ผลผลิตมะนาวมีน้อยจึงทำให้ขายมะนาวได้ราคาสูง

มะนาวเริ่มจากออกดอกถึงผลแก่ใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน ถ้าต้องการให้มะนาวเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ให้นับย้อนหลังไป ๖ เดือน ได้มีผู้พยายามหาวิธีที่จะให้มะนาวออกนอกฤดูมีหลายวิธีเช่น

Advertisement


 • ๑. ตัดปลายกิ่งหรือตัดแต่งกิ่งออกประมาณ ๑-๒ นิ้วทั้งต้น แล้วใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้ออกดอก
 • ๒. รมควันต้นมะนาวเพื่อให้ใบร่วง แล้วแตกใบใหม่พร้อมกับให้ดอกตามมา
 • ๓. ใช้น้ำอุ่นค่อนข้างร้อนฉีดให้ใบร่วง
 • ๔. ใช้ลวดเล็ก ๆ รัดโคนกิ่งใหญ่ เพื่อให้กิ่งมะนาวมีการสะสมอาหาร
 • ๕. ปล่อยน้ำเข้าขังสัก ๓ วัน จึงปล่อยออก
 • ๖. งดการให้น้ำเพื่อให้ใบเหี่ยว แล้วกลับมารดน้ำและใส่ปุ๋ยเคมีกระตุ้นให้ออกดอก
 • ๗. ใช้ปุ๋ยยูเรีย ๕℅ โดยน้ำหนักละลายน้ำฉีดให้ใบไหม้และร่วง แล้วใส่ปุ๋ยเร่ง


จะเห็นได้ว่าแต่ละวิธีดังกล่าวก็สามารถทำให้มะนาวออกดอกได้ทั้งสิ้น แต่ไม่แนะนำให้ปฏิบัติเพราะจะทำให้ต้นมะนาวโทรมเร็วและบางต้นอาจถึงตายได้ง่าย ๆ ดังนั้นจึงขอแนะนำวิธีที่ได้ผลและต้นมะนาวจะไม่โทรมเร็วดังนี้

Advertisement


 • ๑. ประมาณเดือนกันยายนใสปุ๋ยเคมีอัตราส่วน ๑:๓:๓ เช่น ปุ๋ยสูตร ๘-๒๔-๒๔ เป็นต้น เพื่อบำรุงให้ใบแก่เร็วขึ้น และเก็บสะสมไว้บำรุงดอกต่อไป
 • ๒. ประมาณต้นเดือนตุลาคมงดการให้น้ำ เพื่อให้ต้นมะนาวสะสมอาหาร ทำหลังจากใส่ปุ๋ย ๑ เดือน
 • ๓. ประมาณปลายเดือนตุลาคมให้น้ำเต็มที่หลังจากงดน้ำ ๑๕-๒๐ วัน
 • ๔. ต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากให้น้ำแล้วประมาณ ๗ วัน เริ่มออกดอก พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงในช่วงให้ดอกอ่อน
 • ๕. ปลายเดือนพฤศจิกายนดอกเริ่มบาน และติดผล พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงในช่วงติดผลเล็ก ๆ
 • ๖. ต้นเดือนธันวาคมใส่ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน ๑:๑:๑ เช่นปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ เพื่อบำรุงให้ผลมีความสมบูรณ์ในขณะที่ผลมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด
 • ๗. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็สามารถเลือกเป็นผลผลิตออกจำหน่ายได้ เมื่อผลมีอายุตั้งแต่ ๔ เดือนเป็นต้นไป
รวยได้ง่ายๆ!! วิธีการทำให้มะนาวออกผลนอกฤดู ได้ราคาดี รวยได้ง่ายๆ!! วิธีการทำให้มะนาวออกผลนอกฤดู ได้ราคาดี Reviewed by บำรุง สมอง on 12:04:00 Rating: 5

Comments