Recent comments


ห้ามทิ้ง!!….. "ขี้เถ้า" มีประโยชน์มากมาย เพราะมันนำไปทำสิ่งเหล่านี้ได้


ขี้เถ้า มีประโยชน์มากมาย อย่าทิ้ง !! 

-ใช้ไล่แมลง
โรยขี้เถ้ารอบๆ สวนเพื่อไล่หนอนผีเสื้อ บุ้ง และทากที่คอยรบกวน ขี้เถ้าจะติดตามตัวและดูดความชื้นออกจากตัวมัน นอกจากนี้ให้โรยขี้เถ้าเล็กน้อยบนต้นพืชเพื่อจัดการกับพวกแมลงลำตัวอ่อนนุ่ม

-ใช้เป็นปุ๋ยต้นไม้
ขี้เถ้ามีปริมาณด่างผสมอยู่มาก มีแคลเซียมกับโพแตสเซียมเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้ต้นไม้ออกดอก ถ้าดินในสวนค่อนข้างเป็นกรดเมื่อถึงต้นฤดูฝนให้โรยขี้เถ้ารอบๆ ต้นไม้ที่ชอบดินด่าง เช่น กุหลาบ (แต่หลีกเลี่ยงต้นที่ชอบดินกรด) ห้ามใช้เถ้าจากฟืนแปลงรูปที่ติดไฟง่ายเพราะอาจผสมสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืช เวลาใส่ขี้ถ้าผสมกับกองปุ๋ยหมักควรใส่แต่น้อยเพราะขี้เถ้าอาจทำปฏิกิริยาต้านประโยชน์ของปุ๋ยคอกและวัสดุอื่นๆ ที่มีไนโตรเจนสูง
ห้ามทิ้ง!!….. "ขี้เถ้า" มีประโยชน์มากมาย เพราะมันนำไปทำสิ่งเหล่านี้ได้ ห้ามทิ้ง!!….. "ขี้เถ้า" มีประโยชน์มากมาย  เพราะมันนำไปทำสิ่งเหล่านี้ได้ Reviewed by บำรุง สมอง on 16:11:00 Rating: 5

Comments