Recent comments


รู้หรือไม่ว่า !? “นามสกุล” ของเรา สามารถบ่งบอกได้ถึงถิ่นฐานเดิม เกือบ 100%


คนไทยเริ่มมีนามสกุลใช้กันเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานนามสกุล สุขุม เป็นนามสกุลแรก โดยนามสกุลถูกตั้งขึ้นเพื่อทำให้ทราบว่าบุคคลคนนี้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลไหน และเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวให้กับเชื้อสายตระกูลนั้น ๆ รวมถึงยังเป็นสิ่งหลอมรวมคนเราให้มีความรัก และความภูมิใจในชาติกำเนิดของตนอีกด้วย

ดังนั้นเมื่อนามสกุลสามารถบ่งบอกเชื้อสายที่สืบทอดต่อกันมาได้แล้ว ย่อมสามารถที่จะบ่งบอกถิ่นฐานเดิม หรือพื้นเพดั้งเดิมของบรรพบุรุษต้นตระกูลของเราได้ ตัวอย่าง นามสกุลของคนที่มีต้นตระกูลอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จะมีเอกลักษณ์ที่หลากหลายมากที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ โดยบางนามสกุลสามารถที่จะบอกได้ถึงตำบลที่เป็นต้นกำเนิดของตระกูลได้เลยเช่น นามสกุลที่ลงท้ายด้วย กลาง, กระโทก, สูงเนิน, จอหอ, จะโป๊ะ, จังหรีด, สันเทียะ, กำปัง, จันทึก, ครบุรี เป็นต้น ซึ่งก็มีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่มีนามสกุลลงท้ายด้วยคำดังกล่าว และก็เป็นลูกหลานคนโคราชจริง ๆ ซะด้วยเช่น นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกขวัญใจชาวไทยอย่าง สมจิตร จงจอหอ ก็เป็นคนที่มีต้นตระกูลในอำเภอ จอหอ จังหวัดนครราชสีมา นักร้องเพลงลูกทุ่งหล่ออมตะอย่าง ก๊อต จักรพันธ์ อาบครบุรี ก็นเป็นคนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกัน

ตัวอย่าง นักมวยชื่อดัง อย่างเช่น คุณสมจิตร จงจอหอ
ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกัน อย่างในจังหวัดบุรีรัมย์ ก็มีนามสกุลที่บ่งบอกว่าเป็นลูกหลานบุรีรัมย์ เช่น นามสกุลที่ลงท้ายด้วย รัมย์, ไธสง, ประโคน เป็นต้น (โดยเฉพาะที่ลงท้ายด้วยประโคน เกือบทั้งหมดจะพูดภาษาเขมรได้ ไม่เชื่อลองดู)ในจังหวัดชัยภูมิก็จะมีนามสกุลที่เป็นเอกลักษณ์เช่น ขึ้นต้นด้วยคำว่า ภู เป็นต้นในจังหวัดมหาสารคามมีนามสกุลที่เป็นเอกลักษณ์เช่น นามสกุลที่เป็นภาษาคล้าย ๆ ภาษาบาลี-สันสกฤต เป็นต้น  ส่วนนามสกุลยาวๆที่เป็นภาษาบาลี-สันสกฤต ส่วนใหญ่มักมีเสื้อสายจีน  ทำไมนะเหรอ? เพราะแต่เดิมบรรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่หลายสิบปี ก่อน เข้ามาโดยมีแซ่แต่เมื่อต้องอยู่ที่ประเทศไทย จำเป็นต้องขึ้นทะเบียน ซึ่งรุ่นลูก-หลานนั้นต้องตั้งนามสกุลเป็นภาษาไทย จึงไม่แปลกที่จะตั้งกันตามความหมายที่เพราะหรือตามดวง เพราะจริงๆแล้ว นามสกุลของชาวไทยแท้ๆ มักจะไม่ยาวมากนัก เว้นเฉพาะ ผู้ที่มีเชื้อเจ้า ชื่อคนไทยแต่เดิมก็เช่นกัน

ข้อมูลและภาพจาก thaiarcheep
รู้หรือไม่ว่า !? “นามสกุล” ของเรา สามารถบ่งบอกได้ถึงถิ่นฐานเดิม เกือบ 100% รู้หรือไม่ว่า !?  “นามสกุล” ของเรา สามารถบ่งบอกได้ถึงถิ่นฐานเดิม เกือบ 100% Reviewed by บำรุง สมอง on 18:23:00 Rating: 5

Comments