Recent comments


แม่ก็คือแม่ !! แม่ชิ่งรถพาลูกหนีคู่อริ “เด็กอาชีวะ” ที่ไล่ฟันลูกอย่างไม่ลดละ แต่อนิจจา สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้


เหตุการณ์ เด็กนักเรียนไล่ตีกัน แม่พาลูกขับรถหนี หวังจะแซง แต่กับโดนรถชน ลูกลุกขึ้นได้วิ่งหนีต่อ เพราะพวกที่ไล่ตี ไล่ตีไม่หยุด ปตทบึง

Advertisement


#สันชาตยานความเป็นแม่
เหตุการณ์ เด็กนักเรียนไล่ตี แม่พาลูกขับรถหนี หวังจะแซงรถคันหน้า แต่กับโดนรถชน ลูกลุกขึ้นได้วิ่งหนีต่อ เพราะพวกที่ไล่ตี ยังคงไล่ตีไม่หยุด ปตท.บึง

แม่ก็คือแม่ !! แม่ชิ่งรถพาลูกหนีคู่อริ “เด็กอาชีวะ” ที่ไล่ฟันลูกอย่างไม่ลดละ แต่อนิจจา สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ แม่ก็คือแม่ !! แม่ชิ่งรถพาลูกหนีคู่อริ “เด็กอาชีวะ” ที่ไล่ฟันลูกอย่างไม่ลดละ แต่อนิจจา สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ Reviewed by บำรุง สมอง on 14:24:00 Rating: 5

Comments