Recent comments


เตื่อนภัย!! ระวังโรคระบาดหน้าฝน ป่วยควรรีบไปหาหมอ!! ระวังโรคระบาดหน้าฝน สภาพอากาศ มีความชื้น และเย็น เหมาะแก่ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคบางชนิด โดยเฉพาะเชื้อที่เป็นพาหะนำโรค
        นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ จ.บุรีรัมย์ ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไป มีความชื้น และเย็น เหมาะแก่ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคบางชนิด โดยเฉพาะเชื้อที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคไข้ฉี่หนู

        ทั้งนี้ ในเด็กอาจพบได้ทั้งไข้หวัด ไข้เลือดออก และ โรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีเชื้อปนเปื้อนมากับน้ำฝน หรืออาหารที่ไม่สะอาด อาจทำเกิดอาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง ในเด็ก และอากาศที่ชื้นส่งผลให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน จนนำไปสู่ อาการป่วยไข้ และไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะได้

Advertisement

        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในผู้ใหญ่โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งระยะนี้เป็นช่วงฤดูกาลทำนา หากเท้ามีบาดแผล และแช่น้ำในนา โดยไม่สวมรองเท้ายางเพื่อป้องกัน อาจทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำซึมเข้าสู่ผิวหนัง ทำให้เป็นโรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคไข้ฉี่หนูได้

        ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง บุตรหลาน หรือสมาชิกในครอบครัว ให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว ประชาชนควรหมั่นออกกำลังกาย เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ดื่มน้ำและ อาหารที่สะอาด หากต้องมีการแช่น้ำนานๆ เช่น เกษตรกร ที่ดำนา ควรมีการสวมรองเท้ายางเพื่อป้องกันเชื้อโรค

        หากมีอาการป่วยไข้ ไม่สบาย กินยาลดไข้ แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือไข้ยังไม่ลดลงภายใน 3 วัน ขอให้รีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานีอนามัยใกล้บ้านทันที
เตื่อนภัย!! ระวังโรคระบาดหน้าฝน ป่วยควรรีบไปหาหมอ!! เตื่อนภัย!! ระวังโรคระบาดหน้าฝน ป่วยควรรีบไปหาหมอ!! Reviewed by Kum Jaing on 16:05:00 Rating: 5

Comments