Recent comments


เผยวิธี ...ขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธี “ผ่าหน่อ” กลเม็ดเกล็ดการเกษตร


ในการขยายพันธุ์กล้วยเราสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะให้จำนวนต้นพันธุ์ที่แตกต่างกัน อาทิ การนำหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหน่อกล้วย ในปัจจุบันการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่นิยมทำกันมาก เพราะสามารถขยายพันธุ์จาก 1 ต้น ให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยครั้งละมาก ๆ ในเวลาอันสั้น


Advertisement


แต่หากพูดถึงขั้นตอนการทำนั้นก็ยุ่งยาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตก็สูงตามไปด้วย ขณะที่การ “ผ่าหน่อกล้วย” ก็เป็นวิธีที่ทำให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยมากกว่าหนึ่งต้น ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย และเกษตรกร
ทั่วไปก็ทำได้เช่นกัน ซึ่งอุปกรณ์และขั้นตอนมีดังนี้

1. หน่อกล้วยอายุประมาณ 3 เดือน
2. มีด, เขียง
3. ถุงดำขนาด 4 × 8 นิ้ว
4. กะละมัง
5. ขี้เถ้าแกลบ
6. ยาฆ่าเชื้อรา


Advertisement


ขั้นตอนการทำ
นำหน่อกล้วยอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไปที่ยังไม่มีเครือกล้วยมาตัดลำต้น ตัดราก และตกแต่งเหง้าให้สวย จากนั้นแบ่งเหง้าเป็น 2 ส่วน และนำแต่ละส่วนมาแบ่งเป็น 3-4 ชิ้น (แล้วแต่ขนาดของหน่อกล้วย) ขนาดชิ้นละประมาณ 2 นิ้ว ตกแต่งแต่ละชิ้นให้สวย และนำไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อราประมาณ 5 นาที
นำถุงดำขนาด 4 x 8 นิ้ว มาใส่ขี้เถ้าแกลบให้ได้ 1/2 ของถุงที่เตรียมไว้ จากนั้นนำชิ้นกล้วยที่แช่น้ำยาฆ่าเชื้อราแล้วใส่ลงในถุงดำ โดยให้ส่วนบนคว่ำลง กลบด้วยขี้เถ้าแกลบอีกครั้ง รดน้ำทุกเช้าเป็นเวลาประมาณ 45 วัน เพียงเท่านี้ก็จะได้ต้นพันธุ์กล้วยที่แข็งแรงประมาณ 4-12 ต้น ให้ได้นำไปปลูก
เผยวิธี ...ขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธี “ผ่าหน่อ” กลเม็ดเกล็ดการเกษตร เผยวิธี ...ขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธี “ผ่าหน่อ” กลเม็ดเกล็ดการเกษตร Reviewed by ออกไป เที่ยว on 17:03:00 Rating: 5

Comments